Svensk Armsport och armbrytarklubbar

Den svenska armbrytningen som sport är idag organiserad i fler än 30 klubbar från Kiruna i norr till Skåne i söder. Klubbarna är knutna till Föreningen Svenska Armsportförbundet och samarbetar ofta med brottarklubbar; det är inte ovanligt att armbrytning och brottning ingå i samma klubb. Svenska Armsportförbundets sportkommitté samarbetar med motsvarande kommitté inom det Svenska Brottningsförbundet. De är också engagerade i övergripande frågor rörande idrott och har kontaktskapande verksamhet med Riksidrottsförbundet (RF), det vill säga paraplyorganisationen för den svenska idrottsrörelsen i sin helhet.

Att det finns så många som drygt 30 klubbar för armbrytning i Sverige idag visar att armsport är en idrott att räkna med. Klubbarna är fördelade över landet på ett sätt så det torde finnas en klubb för alla intresserade. Alla är välkomna, oavsett ålder, kön eller eventuell funktionsnedsättning. Den som vill kan kontakta en klubb i närheten och delta i den verksamhet som erbjuds. Svensk armbrytning är väl organiserad och sporten är så mycket mer än endast en tävling och kraftmätning mellan två personer.

Den som är medlem i en armbrytarklubb tävlar individuellt, för klubben eller som en del av det svenska landslaget. Man tränar och tävlar på olika nivåer. Att träna tillsammans med andra i en klubb är fördelaktigt både vad gäller teknik och stöttning. Armbrytning är en individuell sport och man tar själv stort ansvar själv för sin träning och utveckling.

En viktig fråga som alla klubbar jobbar med, tillsammans med Svensk Armsport, handlar om doping. Förbundet har en antidoping-kommitté och samtliga klubbar ska ha genomgått RF:s vaccinering mot doping. Respektive klubb ska ha en utsedd anti-dopingansvarig och tester ska kunna genomföras både på klubbnivå och på tävlingar. Målet är att arbeta strategiskt med frågor rörande doping och mot bruk och spridning av sådana medel. All verksamhet ska vara fri från doping, det gäller all idrott.

Leave a Reply

Your email address will not be published.